Veelgestelde vragen

Wat is Urolastic?

Urolastic is een injecteerbaar product voor de behandeling van stressincontinentie bij vrouwen. Urolastic is gemaakt van een rubberachtig materiaal ( PDMS) dat zeer lichaamsvriendelijk is oftewel biocompatibel. Het materiaal wordt vloeibaar geïnjecteerd waarna het in het lichaam uithardt tot een rubberachtig balletje. Deze substantie wordt niet door het lichaam worden afgebroken, in tegenstelling tot andere injecteerbare producten. Dit zorgt ervoor dat er minder materiaal in het lichaam gebracht hoeft te worden om een goed effect te krijgen. Deze eigenschap zorgt er ook voor dat Urolastic langer werkt dan de conventionele producten voor behandeling van stressincontinentie.

Hoe werkt Urolastic?

Urolastic wordt tijdens een poliklinische ingreep, op 4 plaatsen geïnjecteerd. Deze 4 plaatsen corresponderen met de 2- 5- 7- en 10-uur posities om het midden gedeelte van de urethra. Hierdoor geeft Urolastic de nodige ondersteuning  en compressie en neemt uw urineverlies grotendeels of helemaal af.  Dit is in de meeste gevallen direct zichtbaar.

Voor welke vorm van incontinentie is Urolastic geschikt?

Urolastic is bij uitstek geschikt voor het behandelen van stressincontinentie.

Is Urolastic een operatieve ingreep?

Hoewel Urolastic in ziekenhuizen soms in een operatieve omgeving wordt aangebracht, kan de procedure als poliklinisch beschouwd worden. De patiënt wordt niet onder narcose gebracht en heeft slechts een plaatselijke verdoving nodig en de ingreep kan om deze reden uitstekend plaatsvinden op de polikliniek.

Wat zijn de voordelen van Urolastic?

Urolastic is het eerste injecteerbare materiaal dat een langdurig resultaat geeft. Tot nu toe werden geheel of gedeeltelijk oplosbare materialen gebruikt, waarmee het resultaat na verloop van tijd afnam en er een nieuwe ingreep diende plaats te vinden. Urolastic is gemaakt van een niet oplosbaar, lichaamsvriendelijk materiaal en heeft dus een langdurig effect.

Een ander groot voordeel is dat hoewel het materiaal niet afbreekbaar is, het materiaal niet hecht aan het weefsel en dus relatief makkelijk te verwijderen is mochten er onverhoopt complicaties zijn.

Bovendien is de ingreep niet belastend, is er geen ziekenhuisopname nodig en kan de patiënte haar dagelijkse bezigheden snel hervatten. In bijna alle gevallen kunt u direct na de ingreep naar huis.

Is Urolastic de juiste oplossing voor mij?

Als u last heeft van stress incontinentie zou Urolastic voor u een juiste oplossing kunnen zijn. Uw arts of specialist is degene die dit kan vaststellen. Hij of zij kan door middel van de juiste vragen en enkele eenvoudige testen vaststellen of Urolastic voor u de manier is om van uw ongewenste urineverlies af te komen

Zijn er redenen waardoor Urolastic niet mag worden toegepast?

Urolastic mag niet worden toegepast als u een infectie heeft aan uw urinewegen, blaas, vagina of nieren. Ook kan het zijn dat een arts constateert dat er andere redenen zijn waarom een patiënt geen Urolastic-procedure kan ondergaan, zoals beschadigingen aan de urinewegen en/of weefsel.

Zijn er bijwerkingen van Urolastic?

Zoals bij elke medische ingreep zijn er risico’s op bepaalde bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: pijn na de procedure en/of tijdens urineren, geringe hoeveelheden bloed in uw urine, retentie en aandrang tot urineren.  In de meeste gevallen zijn dit relatief eenvoudig op te lossen bijwerkingen.

Wordt Urolastic vergoed door mijn verzekering?

De Urolastic behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Om dit zeker te weten kunt u het beste contact opnemen met uw ziekenhuis en of specialist.